Monthly Archives: Abril 2019

CONFERÈNCIA: “Joves: Consum de substàncies tòxiques”

Segons els darrers estudis sobre consum de drogues en la població escolaritzada , alcohol, tabac i derivats del cànnabis són les substàncies més consumides pels adolescents i joves a Catalunya . Les dades alerten sobre l´augment de  consum de cànnabis entre els adolescents i la rellevància del consum de drogues com un generador de problemes de salut mental.

L’objectiu de la conferència és facilitar als assistents estratègies clares per promoure conductes saludables. Per això s’hi oferirà informació bàsica sobre el consum a l’adolescència, factors de risc i protecció; alhora que es donaran pautes educatives, eines i estratègies per prevenir, minimitzar el consum i  prevenir-ne l’abús.

També presentarem el projecte MIND-U, projecte de prevenció de problemes de salut mental en joves.

 

Preguntes freqüents sobre salut mental

Són els trastorns mentals un tipus de discapacitat intel·lectual o dany cerebral?

No. Són desajustos de salut com qualsevol altre, com l’asma, la diabetis o els problemes al cor. A diferència de la discapacitat psíquica o la demència, el trastorn mental no disminueix ni deteriora les facultats mentals, sinó que les altera de forma esporàdica.

Un trastorn mental és incurable? Dura tota la vida?

No. La majoria ens recuperem després d’un tractament adequat i portem una vida normalitzada.

Existeixen trastorns mentals greus que poden esdevenir crònics i per tant requerir un tractament continuat. Igual com passa amb les malalties físiques, que n’hi ha de cròniques i n’hi ha de transitòries, el trastorn mental pot ser portat de forma que la persona pugui gaudir d’una vida plena i satisfactòria.

Podem les persones amb un trastorn mental fer una vida normalitzada?

. Podem! Amb el tractament adequat i amb un entorn social i familiar favorable, una persona amb un problema de salut pot superar les limitacions del trastorn i pot treballar, mantenir relacions socials, cuidar dels seus fills, etc.

Malgrat que algunes persones podem arribar a rebre la incapacitació laboral per raó de salut mental, la majoria de nosaltres som capaços de dur a terme moltes tasques en espais comunitaris i socials.

S’hi neix amb el trastorn mental?

No. La predisposició genètica pot ser un dels factors que incideixen en l’aparició d’alguns trastorns mentals. Però també hi ha factors ambientals que influeixen com l’estrès, el consum de drogues, traumatismes cerebrals, malalties orgàniques, un esdeveniment traumàtic o una situació de crisi econòmica.

Tothom pot desenvolupar un trastorn mental?

. Tothom és vulnerable de tenir problemes de salut mental, com de patir qualsevol altra malaltia. Una de cada quatre persones tindrà un trastorn mental al llarg de la seva vida. Per això és important parlar-ne obertament, perquè redueix l’estigma i ajuda a posar-hi remei quan apareix.

Les persones amb trastorn mental són violentes?

No. Les persones que patim un trastorn mental no tenim més conductes violentes que la resta

de la població. De fet, tenim més probabilitat de ser víctimes que autores d’actes violents.

A més, normalment evitem les situacions violentes, ja que ens generen un estrès excessiu. La majoria

dels crims violents i homicidis són comesos per persones que no tenen cap trastorn mental. Tenir un caràcter agressiu és independent del patiment d’un trastorn mental.

S’hi neix amb el trastorn mental?

No. La predisposició genètica pot ser un dels factors que incideixen en l’aparició d’alguns trastorns mentals. Però també hi ha factors ambientals que influeixen com l’estrès, el consum de drogues, traumatismes cerebrals, malalties orgàniques, un esdeveniment traumàtic o una situació de crisi econòmica.

Tothom pot desenvolupar un trastorn mental?

. Tothom és vulnerable de tenir problemes de salut mental, com de patir qualsevol altra malaltia. Una de cada quatre persones tindrà un trastorn mental al llarg de la seva vida. Per això és important parlar-ne obertament, perquè redueix l’estigma i ajuda a posar-hi remei quan apareix.

Les persones amb trastorn mental són violentes?

No. Les persones que patim un trastorn mental no tenim més conductes violentes que la resta

Read the rest of this entry

 

 

CONFERÈNCIES

Cicle de conferències sobre les emocions:

Cicle de conferències sobre salut mental i adolescència