Què és Salut Mental Sabadell


És una Associació de Familiars de persones amb malaltia mental (no lucrativa) que treballa voluntàriament per millorar la qualitat de vida de les persones amb trastorn mental i dels seus familiars, així com garantir l’exercici dels seus drets, mitjançant:

–  El seguiment personalitzat, el suport, la formació i assessorament de les famílies.

–  La detecció, recollida i canalització de les seves demandes.

–  La representació i interlocució davant de les administracions.

–  La promoció i reivindicació de recursos sociosanitaris, sociolaborals i de lleure.

–  La participació en la Xarxa sociosanitària Territorial.

– La prestació de serveis adreçats a familiars i usuaris.

– La sensibilització de la població i els mitjans de comunicació.

COL·LABORADORS:

Col.laboradors 2014