Monthly Archives: Juliol 2012

Inauguració exposició 2a edició Art a 4 Mans

La segona edició del projecte ART a 4 MANS, que s’inicià a principis del 2012, i que es va presentar al públic el passat 5 de juliol, culminarà amb la presentació al públic de les obres acabades en una exposició que es podrà visitar del 7 de setembre fins el 7 d’octubre.

L’exposició inclou obres de naturalesa tan diversa com joieria, ceràmica, escultura, pintura, grafitti, audiovisuals, artesania en vidre, gravat, fotografia, dibuix, escriptura, cinema o música .

Tots els treballs són fruit de la creació en parella, del diàleg que s’estableix entre els dos artistes i de la capacitat d’expressió de cada un d’ells. El resultat és un discurs artístic únic i especial, que transmet la il•lusió i complicitats compartides, la motivació i la implicació permanents, al llarg d’aquests mesos de creació intensa.

La INAUGURACIÓ OFICIAL de l’ EXPOSICIÓ, tindrà lloc, a l’Espai Cultura d´Unnim, el dia 7 de setembre a les 6 de la tarda.

Les obres es podran visitar de dimarts a divendres de 17 a 20.30h, dissabtes d’ 11 a 14h  i de 17 a 21h, i diumenges i festius d’11 a 14h.

Invitacio

 

Acte de cessió de PC a entitats de Sabadell sense ànim de lucre

El passat dimarts 17 de juliol va tenir lloc l’acte de cessió de PC’s a entitats de Sabadell sense ànim de lucre, al Saló Municipal de Plens de l’Ajuntament de Sabadell.

L’Ajuntament, degut a l’obsolescència tecnològica a què està sotmès el parc informàtic municipal, va estipular uns plans de renovació dels equips informàtics no utilitzables pels sistemes de l’Ajuntament, però que podien tenir encara un ús per usuaris amb reduïts requeriments.

Per aquest motiu va obrir una convocatòria el passat mes de març la qual va quedar resolta el mes de juny.

Salut Mental Sabadell va ser una de les entitats que ha rebut l’adjudicació de 5 equips informàtics.

A l’acte de lliurament hi van assistir la Sra. Anna Mª Montseny, presidenta de l’entitat, la Sra. Margarita Esplugas, vocal de la Junta Directiva i la coordinadora del Club Social La Xamba, juntament en dos socis del Club, dels quals un d’ells, va recollir el val per poder anar a recollir-los.

Sabadell, 17 de juliol de 2012

 

Nota de premsa presentació 2ª Edició ART a 4 MANS

El passat dijous 5 de juliol va tenir lloc la presentació de la segona edició d’ ART A 4 MANS, PROCES CREATIU PER A LA MILLORA DE LA SALUT MENTAL.

Durant l’acte, es va procedir a la clausura i avaluació de la 1ª edició, valorant com el projecte ha impactat en tres nivells:

  •  Els socis de la Xamba, que han participat i han redescobert les seves capacitats, guanyant confiança i autonomia i ampliant el cercle de relacions i millorant la qualitat de vida .
  •  Els artistes convidats, que han viscut positivament l´experiència, com queda reflectit  en el catàleg de la 1ª edició.
  •  La visualització sobre la importància de la Salut Mental a tota la població, i que la fem entre tots, tal i com va quedar de manifest a la Jornada del dia 23 de Maig al l’Auditori del Taulí, que es va omplir de familiars, afectats i professionals per conèixer i coordinar esforços i recursos i millorar l’eficiència.

Amb l’experiència de la 1ª edició, hem obert el ventall de possibilitats artístiques on participar, ja que els interessos dels socis de Xamba són molt amplis i volem donar oportunitats a tothom.

S’ha avançat en la 2ª edició que varem presentar ahir, tot i que aquest any no tenim el recolzament econòmic que l’any anterior ens va oferir Unnim, però creiem que si bé en el moment actual hi ha un important dèficit econòmic, no podem permetre que es converteixi  en un dèficit d’humanitat.

Creiem en les persones i que la creativitat, a tots els nivells és el que ens fa avançar com humans, (ens ha calgut “creativitat” per seguir amb el projecte en les actuals circumstàncies.).

Creiem que el respecte i la fe en les possibilitats de cada persona humana es la base del desenvolupament de la nostra societat.

 Creiem amb el compromís de cadascú de nosaltres amb els demés, ja que tots formem part d’un conjunt que si algú no està bé, se’n ressent.

En aquesta 2a edició tenim la col·laboració de nous artistes, Fidel Roca (Joieria), Lluis Clapés (Ceràmica), Pepita Brossa (Escultura), Ramón Castells  (Escultura), Josep Enric Balaguer (Pintura), Julio i Meritxell (Grafitti), Oriol Trescens (Vídeo),  Maria Bosch (Ceràmica), Jordi Roca (Pintura), Josep Madaula (Pintura), Jordi Armengol (Música).

Com institucions, la col·laboració d´UNNIM en les infraestructures, i també la de  tres  equipaments de la ciutat: El Museu d´Art, L´Escola Illa i L´ESTRUCH.

Un dels projectes dins d’aquest projecte de l’Art a 4 Mans, és el de “FEM CINE”, on ens plantegem utilitzar el cinema com a mitjà de comunicació i desestigmatització de les persones amb malaltia mental.

 Per això, hem fet un curtmetratge de forma professional, dirigida per en Jordi Voltas i feta pels socis del Club Social la Xamba de Salut Mental Sabadell, des del començament fins al final o sigui, des de fer el guió, amb la col·laboració de l’Anna Mª Cabeza, fins l’edició de la pel·lícula i la gravació de DVD’s. Podem dir, que hem aconseguit que la sentin com a pròpia i s’hi impliquin d’acord amb les seves possibilitats.

També cal afegir que els nostres socis han col·laborat en la construcció de l’escenografia de l’obra “El Timbaler del Bruc” que, dirigida per en Jordi Voltas, es representarà en motiu de la celebració de l’11 de setembre.

Sabadell, 5 de juliol de 2012

 

 

Colònies a Núria

El passat Juliol  els usuaris del Club Social La Xamba,van passar tres dies de colonies a la Vall de Núria.

 

Excursió a Núria

Roda de Premsa Presentació 2ª Edició ART a 4 MANS

La segona edició d’ Art a 4 Mans procés creatiu per a la millora de la salut mental,  ja és un fet.

Mentre la primera edició  itinerava, s’exposava i  era reconeguda, la segona edició d’aquest projecte ha  anant evolucionant durant els darrers mesos,  uns mesos de creació intensa, que ara volem compartir amb tots vosaltres.

 Fem aquesta  roda de premsa per tal de rendir comptes de la primera edició i la seva itinerància , i d’altra banda, presentar la segona edició finalitzada, donar a conèixer la llista  dels artistes participants, així com de les noves línies de treball   i anunciar l’exposició que inaugurarem coincidint amb la festa Major de Sabadell.

 La roda de premsa està prevista pel proper 5 de juliol a les 12.00h. al FOC, Via Massaguè,5.

Invitació