Art a 4 Mans

Conscients de la capacitat de l’art com a eina d’ expressió personal, integradora i desestigmatitzant, que ha demostrat sobradament la potencialitat en aquest aspecte, ja fa temps que en el Club Social LA XAMBA, oferim als socis tallers de diferents disciplines artístiques, coordinats per un/a monitor/a. Veient l´interès i la motivació dels socis per aquestes activitats,i la repercussió en el seu benestar, ens varem engrescar a dur a terme el projecte “Art a Quatre mans”, que té com a objectius generals:

  • Sensibilitzar la societat sobre la importància de la salut mental i reduir l’estigma que hi ha sobre les malalties mentals per facilitar la integració d’aquestes persones a la comunitat.
  • Posar de manifest que, si bé les persones som diverses i diferents, totes tenim aspectes que podem desenvolupar.
  • Oferir als nostres socis una eina valuosa per redescobrir i ser conscients de les seves potencialitats.

Varem constatar que per dur a terme aquest projecte ens era necessària la complicitat  de moltes persones , ja que comporta el treball realitzat per diverses parelles d’artistes de diferents disciplines (pintura, ceràmica, música, literatura, etc.). Cada obra és el resultat d’un  procés creatiu realitzat a “Quatre mans” entre  un soci del club social “La Xamba” de Salut Mental Sabadell i un artista local reconegut i sensibilitzat per les malalties mentals.

La metodologia és la següent:

  • Posar en contacte un soci del Club Social amb un artista local reconegut.
  • Als tallers de l’artista professional o bé a espais comunitaris cedits per les Institucions, portar a terme les trobades amb l’objectiu de facilitar l’intercanvi d’experiències i la comunicació, mitjançant la realització d’una obra artística.
  • La importància del projecte no recau en l’obra final, que s’exposarà, sinó en el procés creatiu que viu cada parella artística: el diàleg, l’intercanvi d’experiències, emocions i impressions, el vincle que es forma.

Exposició

El procés creatiu , culmina amb la presentació al públic de les obres acabades en una exposició. Calia  fer visible aquest treball i les capacitats dels nostres socis, tant per ells mateixos per guanyar autoconfiança, com per mostrar a la societat mitjançant la creativitat  i comunicació, les seves possibilitats.

A l’exposició es van mostrar les obres artístiques, i en el catàleg varem recollir les vivències que el projecte havia generat en els participants.

Tots els participants hem viscut un procés engrescador i transformador que no es fàcil de transmetre a les persones que no hi han participat, però que justifica i dona resposta als objectius plantejats.  La  generositat i el compromís dels artistes que han participat, ho han fet possible.

Les obres van itinerant per diferents escenaris, museus, biblioteques,  i el disseny contempla elements que fan de suport a totes les obres, independentment de les característiques dels espais on s’ubiqui.

Actualment  treballem a la tercera edició d´Art a 4 Mans, que s’ha convertit en un projecte ciutadà que ha vingut per quedar-se, ja  que no hauria estat possible sense totes les complicitats que s´han donat , tant de persones com d’institucions.

Resultats

  • Hem aconseguit generar interès i complicitat en els nostres socis, i que la nostra comunitat tingui constància de que totes les persones som igualment vàlides i valuoses. Ara ens coneixen tal i com som, per sobre de prejudicis i etiquetes.
  • Hem aconseguit la implicació cada vegada més àmplia de persones i institucions amb els nostres socis en activitats significatives i motivadores. La feina feta entre totes elles permet una relació al mateix nivell personal i humà. Això ajuda a potenciar l’adquisició de l’empoderament sobre les seves vides, i facilita la seva integració a la comunitat.

Salut Mental Sabadell presenta Art a 4 Mans 

Primera edició

Segona Edició

Tercera Edició

Exposició Antològica a la UAB

Quarta Edició

%d bloggers like this: