Monthly Archives: Abril 2020

PROGRAMACIÓ VIRTUAL CLUB SOCIAL LA XAMBA del 27 d’ abril al 2 de maig

Activitats i propostes per viure un Sant Jordi confinats

Activitats i propostes per viure un Sant Jordi confinat

La Marató de TV3 canvia de manera excepcional la temàtica

La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio canvia de manera excepcional la temàtica i dedicarà l’edició d’enguany a la Covid-19, per la greu situació d’emergència sanitària.

La Marató de salut mental es desplaça al 2021, coincidint amb el 30è aniversari del projecte solidari.

https://www.ccma.cat/tv3/marato/la-marato-de-tv3-canvia-la-tematica-i-dedicara-ledicio-denguany-a-la-covid-19/noticia/3005780/

Coronavirus.- La Marató de TV3 cambia la temática y se dedicará este año al Covid-19

Programa d’ activitats virtuals a la Xamba del 20 al 26 d’ abril

El Departament de Salut crea una aplicació per avaluar l’estat emocional a través d’un test

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/gestio-de-les-emocions/gestioemocional.cat/

Mesures en el cas d’haver de sortir de casa durant el confinament pel coronavirus

Mesures en el cas d’ haver de sortir de casa durant el confinament

Guia de salut mental en temps de confinament

Guia de salut mental en temps de confinament